CÔNG CHỨNG BẢN DỊCH

Công chứng bản dịch là gì? Tài liệu nước ngoài muốn sử dụng tại Việt Nam hay tài liệu Việt Nam muốn sử dụng tại nước ngoài được  hợp pháp và có thể hiểu được nội  dung văn bản thì chúng ta phải dịch thuật ra ngôn ngữ tại các nước sử dụng và được các  cơ quan có thẩm quyền chứng thực ( Phòng tư pháp, Phòng công chứng, Văn phòng công chứng, Công ty dịch thuật) để chứng thực, xác nhận  văn bản có đủ điều kiện pháp lý.

Dịch thuật Công chứng Đại Việt luôn cam kết dịch chính xác , công chứng bản dịch theo yêu cầu của khách hàng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *