Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2018

Nhiệt độ tiếng anh là gì?

Nhiệt độ tiếng anh là gì? Nhiệt độ Đơn vị nhiệt độ Nhiệt độ tiếng anh là gì? Nhiệt độ: temperature Nhiệt độ: Thuật ngữ độ được sử dụng trong một số thang đo nhiệt độ. Ký hiệu ° thông thường được sử dụng, tiếp theo sau nó là ký tự để chỉ đơn vị, ví dụ °C để […]

Price quote là gì?

Price quote là gì? Báo giá Price quote là gì? Price quotation: báo giá, sự định thị giá (chứng khoán),  Báo giá: (bên bán hàng hoặc làm dịch vụ) báo bằng văn bản cho khách hàng biết giá cả bản báo giá Thông báo giá của hàng hoá và các điều kiện bán hàng.

Công ty xây dựng tiếng anh là gì?

Công ty xây dựng tiếng anh là gì? Công ty xây dựng: Building Company/Construction company Vài từ về xây dựng: -Tender document/Hồ sơ mời thầu – Instruction to the tender: Chỉ dẫn đối với nhà thầu – Requirements for tender procedures: Yêu cầu về thủ tục đấu thầu – Succesful tenderer: Trúng thầu – List of […]

Công nghiệp tiếng anh là gì?

Công nghiệp tiếng anh là gì? Industry (n): Công nghiệp, kỹ nghệ, ngành kinh doanh, nghề làm ăn – Aircraft industry (n): Kỹ nghệ chế tạo máy bay – Agricultural industry (n): Kỹ nghệ nông nghiệp – Basic industry (n): Kỹ nghệ cơ bản – Building industry (n): Kỹ nghệ kiến trúc – Chemical industry […]

Công ty xuất nhập khẩu tiếng anh là gì?

Công ty xuất nhập khẩu tiếng anh là gì? Import Export Company: Công ty xuất nhập khẩu Các từ liên quan xuất nhập khẩu: Export-import process: quy trình xuất nhập khẩu Export-import procedures: thủ tục xuất nhập khẩu Export/import policy: chính sách xuất/nhập khẩu (3 mức) Temporary import/re-export: tạm nhập-tái xuất Temporary export/re-import: tạm xuất-tái nhập […]

Cơ quan hải quan tiếng Anh là gì?

Cơ quan hải quan tiếng Anh là gì? customs office: Cơ quan hải quan Các đoqn vị và chức danh: Tổng cục Hải quan: General Department of Vietnam Customs Viện Nghiên cứu Hải quan: Customs Research Institue Cục Kiểm tra sau thông quan: Post Clearance Audit Department Khoa Thông quan: Customs Clearance Faculty Kiểm tra […]

Ngành hải quan là gì?

Ngành hải quan là gì? Nghề hải quan nhà nước, tức là những nhân viên và cán bộ trực thuộc ngành hải quan của nhà nước. Đây là những người làm việc tại tổng cục hải quan, trạm hải quan, sân bay hoặc cửa khẩu… Trên tổng thể thì những người làm nghề hải quan […]

Hotline: 0909 126 997 (Zalo/Viber)
Inbox fanpage