Daily Archives: 17 Tháng Mười Hai, 2018

Ngân sách nhà nước tiếng Anh là gì?

Ngân sách nhà nước tiếng Anh là gì?  State budget /steit ˈbʌdʒɪt/: ngân sách nhà nước Ngân sách nhà nước: Ngân sách nhà nước, hay ngân sách chính phủ, là một phạm trù kinh tế và là phạm trù lịch sử; là một thành phần trong hệ thống tài chính. Thuật ngữ “Ngân sách nhà nước” được […]

Kế toán kho tiếng Anh là gì?

Kế toán kho tiếng Anh là gì? warehouse accountant inventory clerk Các ký tự viết tắt trong tiếng anh chuyên ngành kế toán – BACS (The Bankers Automated Clearing Service) (n): dịch vụ thanh toán tư động giữa các ngân hàng – EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point Of Sale) (n): máy chuyển tiền điện […]

Định kỳ tiếng Anh là gì?

Định kỳ tiếng Anh là gì? periodic   { adjective }  periodical  { noun } periodically { adverb }  recurring { adjective } periodic motion chuyển động chu kỳ a periodic of review of expenditure xét duyệt chi tiêu định kỳ periodic law định luật tuần hoàn periodic table (hoá học) bảng tuần hoàn nguyên tố Men-đê-lê-ép Định kỳ: Sự lặp lại như một vòng tuần hoàn theo  […]

Độc thân tiếng Anh là gì?

Độc thân tiếng Anh là gì? single Alone unmarried Độc thân: Độc thân hay đơn thân là tình trạng một người chưa lập gia đình (chưa kết hôn) hoặc trong người đã ly hôn nhưng chưa kết hôn lại (tái hôn, đi bước nữa). Độc thân trong định nghĩa pháp lý cho tình trạng giữa các cá nhân chưa kết hôn dù nằm […]

Dịch thuật công chứng tại phố Nguyễn Công Trứ

Hiện nay, nhu cầu dịch thuật công chứng ngày càng phát triển theo quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam. Ngoài những bản dịch thuật thông thường thì những bản dịch thuật công chứng cũng diễn ra hàng ngày của các cá nhân hay tập thể, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước. […]

Dịch thuật công chứng tại phố Nguyễn Cao

Hiện nay, nhu cầu dịch thuật công chứng ngày càng phát triển theo quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam. Ngoài những bản dịch thuật thông thường thì những bản dịch thuật công chứng cũng diễn ra hàng ngày của các cá nhân hay tập thể, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước. […]

Dịch thuật công chứng tại phố Nguyễn Bỉnh Khiêm

Hiện nay, nhu cầu dịch thuật công chứng ngày càng phát triển theo quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam. Ngoài những bản dịch thuật thông thường thì những bản dịch thuật công chứng cũng diễn ra hàng ngày của các cá nhân hay tập thể, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước. […]

Dịch thuật công chứng tại phố Nguyễn An Ninh

Hiện nay, nhu cầu dịch thuật công chứng ngày càng phát triển theo quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam. Ngoài những bản dịch thuật thông thường thì những bản dịch thuật công chứng cũng diễn ra hàng ngày của các cá nhân hay tập thể, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước. […]

Dịch thuật công chứng tại phố Ngô Thì Nhậm

Hiện nay, nhu cầu dịch thuật công chứng ngày càng phát triển theo quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam. Ngoài những bản dịch thuật thông thường thì những bản dịch thuật công chứng cũng diễn ra hàng ngày của các cá nhân hay tập thể, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước. […]

Dịch thuật công chứng tại phố Minh Khai

Hiện nay, nhu cầu dịch thuật công chứng ngày càng phát triển theo quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam. Ngoài những bản dịch thuật thông thường thì những bản dịch thuật công chứng cũng diễn ra hàng ngày của các cá nhân hay tập thể, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước. […]

Hotline: 0909 126 997 (Zalo/Viber)
Inbox fanpage