Monthly Archives: Tháng Tư 2021

Phân tích Nguyên tắc suy đoán vô tội trong tố tụng hình sự

Nguyên tắc suy đoán vô tội ra đời nhằm tránh sự định kiến trước là từ phía cơ quan, người có thẩm quyền tố tụng cho rằng người bị buộc tội là người có tội, dễ dẫn đến thái độ không thiện cảm đối với họ, không tôn trọng và bảo đảm các quyền luật […]