Category Archives: Blog

Dịch thuật tiếng Ả Rập _ Ả Rập Xê Út

اللغة العربية اللغة العربية Tiếng Ả Rập Tạo sao chọn dịch thuật GLOBAL LOTUS của chúng tôi? Dịch thuật, dịch thuật công chứng đa chuyên ngành Dịch tiếng Ả Rập sang các ngôn ngữ và ngược lại Tiếng Ả Rập _ Ả Rập Xê Út là ngôn ngữ lớn nhất trong nhóm gốc Semit của […]

DỊCH THUẬT SÁCH

Dịch Thuật Globallotus – dịch thuật sách chuyên nghiệp tại Việt Nam với những kinh nghiệm dịch nhiều loại sách: kinh tế, chính trị, văn hóa. Sách, báo, tạp chí ngày nay đã trở thành những ấn phẩm không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của con người. Sách báo cung cấp […]

THỦ TỤC – TRÌNH TỰ CÔNG CHỨNG

Bước 1: Người yêu cầu công chứng tập hợp đủ các giấy tờ theo hướng dẫn rồi nộp tại phòng tiếp nhận hồ sơ . Hồ sơ photo có thể nộp trực tiếp, gửi qua email. Sau đó khi ký Hợp đồng phải có bản gốc để đối chiếu. Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ […]