Category Archives: Hỏi đáp

Ngành kinh tế tiếng Anh là gì?

Ngành kinh tế tiếng Anh là gì? Vài từ liên quan Ngành kinh tế Ngành kinh tế tiếng Anh là gì? Economic sector Vài từ liên quan: National economy: kinh tế quốc dân Economic cooperation: hợp tác ktế International economic aid: viện trợ ktế qtế Embargo: cấm vận Macro-economic: kinh tế vĩ mô Micro-economic: kinh […]

Đồng phục tiếng Anh là gì?

Đồng phục tiếng Anh là gì? uniform Đồng phục: Đồng phục hay bộ đồng phục là các loại quần, áo giống nhau và được mặc bởi các thành viên của một tổ chức khi tham gia các hoạt động trong tổ chức đó theo quy định, nội quy của tổ chức. Đồng phục hiện nay được sử dụng phổ biến trong […]

Khu vực tiếng Anh là gì?

Khu vực tiếng Anh là gì? Region Area Khu vực: Miền đất có giới hạn nhất định và có một nhiệm vụ chính trị, kinh tế riêng. Khu vực hành chính. Quận 1, 2.. Phần đất dùng vào một việc nhất định và cách biệt hẳn vùng chung quanh. Khu vực nhà máy điện… Phần của mặt Quả đất có giới hạn tương đối rõ Khu vực Đông Nam Á.Khu vực Thái Bình Dương…

Công ty nhà nước tiếng Anh là gì?

Công ty nhà nước tiếng Anh là gì? Các phòng ban trong các công ty phổ biến Các hoạt động phổ biến Công ty nhà nước tiếng Anh là gì? State-owned enterprise. Các phòng ban trong các công ty phổ biến: Department (Dep’t) : Phòng/ban Accounting Dep’t : Phòng Kế toán Administration Dep’t : Phòng […]

Nhân viên bảo vệ tiếng Anh là gì?

Nhân viên bảo vệ tiếng Anh là gì? guard security guard security Nhân viên bảo vệ: Một nhân viên bảo vệ là một người được một bên công hoặc tư nhân thuê để bảo vệ tài sản của bên sử dụng khỏi nhiều mối nguy hiểm bằng cách thực thi các biện pháp phòng ngừa.

Nhà nước tiếng Anh là gì?

Nhà nước tiếng Anh là gì? government Nhà nước: Nhà nước, hiểu theo nghĩa pháp luật, là một tổ chức xã hội đặc biệt của quyền lực chính trị được giai cấp thống trị thành lập nhằm thực hiện quyền lực chính trị của mình. Nhà nước vì thế mang bản chất giai cấp. Nhà nước xuất hiện kể từ […]

Đơn xin nghỉ việc tiếng Anh là gì?

Đơn xin nghỉ việc tiếng Anh là gì? Letter of Resignation Mẫu đơn xin nghĩ việc: SOCIALIST REPUBLIC OF  VIET NAM Independence – Freedom – Happiness RESIGNATION LETTER Attention: My name is: Position: Department: By tis letter, I would like to inform you of my resignation from [job title], to be effective from: Reason: I […]

Ngân sách nhà nước tiếng Anh là gì?

Ngân sách nhà nước tiếng Anh là gì?  State budget /steit ˈbʌdʒɪt/: ngân sách nhà nước Ngân sách nhà nước: Ngân sách nhà nước, hay ngân sách chính phủ, là một phạm trù kinh tế và là phạm trù lịch sử; là một thành phần trong hệ thống tài chính. Thuật ngữ “Ngân sách nhà nước” được […]

Kế toán kho tiếng Anh là gì?

Kế toán kho tiếng Anh là gì? warehouse accountant inventory clerk Các ký tự viết tắt trong tiếng anh chuyên ngành kế toán – BACS (The Bankers Automated Clearing Service) (n): dịch vụ thanh toán tư động giữa các ngân hàng – EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point Of Sale) (n): máy chuyển tiền điện […]