Category Archives: Hỏi đáp

Tiền tệ tiếng Anh là gì? Đơn vị tiền tệ tiếng Anh

Tiền tệ là gì? Tiền tệ là tiền khi chỉ xét tới chức năng là phương tiện thanh toán, là đồng tiền được luật pháp quy định để phục vụ trao đổi hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia hay nền kinh tế. Tiền tệ có thể mang hình thức tiền giấy hoặc tiền kim loại (tiền pháp định) do Nhà nước (ngân […]

Xã hội tiếng Anh là gì?

Xã hội tiếng Anh là gì? Xã hội:  community/society Xã hội là một tập thể hay một nhóm những người được phân biệt với các nhóm người khác bằng các lợi ích, mối quan hệ đặc trưng, chia sẻ cùng một thể chế và có cùng văn hóa. “xã hội” thường đề cập đến một nhóm người sống cùng trong một cộng đồng có lề lối

Tiếng Anh chuyên ngành là gì?

Tiếng Anh chuyên ngành là gì? Tiếng Anh chuyên ngành là một nội dung thuộc mảng tiếng Anh nhưng dành riêng cho 1 đối tượng cụ thể nào đó. Khác với tiếng Anh tổng quát (như tiếng Anh hồi cấp 2-3, hay chứng chỉ quốc gia A-B-C, hay TOEIC, TOEFL…), tiếng Anh chuyên ngành đi […]

Phiên dịch là gì?- Phiên dịch viên

Phiên dịch viên là gì? Phiên dịch viên tiếng Anh là gì? Phiên dịch viên là ai? Phân loại 1.Phiên dịch viên là gì? Phiên dịch là việc chuyển một chữ, một câu, một văn bản (nói hoặc viết) từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác mà không làm thay đổi ý nghĩa của […]