Kế toán viên tiếng Anh là gì?

Kế toán viên tiếng Anh là gì?

Accountant

Bookkeeper

Một số từ liên quan kế toán viên :

Accounting entry: —- bút toán

Accrued expenses —- Chi phí phải trả

Accumulated: —- lũy kế

Balance sheet —- Bảng cân đối kế toán

Bookkeeper: —- người lập báo cáo

Cash —- Tiền mặt

Cash at bank —- Tiền gửi ngân hàng

Cash in hand —- Tiền mặt tại quỹ

Cash in transit —- Tiền đang chuyển

Check and take over: —- nghiệm thu

Construction in progress —- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Cost of goods sold —- Giá vốn bán hàng

Current assets —- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

Deferred expenses —- Chi phí chờ kết chuyển

Depreciation of fixed assets —- Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình

Depreciation of intangible fixed assets —- Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình

Depreciation of leased fixed assets —- Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính

Equity and funds —- Vốn và quỹ

Exchange rate differences —- Chênh lệch tỷ giá

Expense mandate: —- ủy nhiệm chi

Financial ratios —- Chỉ số tài chính

Financials —- Tài chính

Finished goods —- Thành phẩm tồn kho

Fixed asset costs —- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình

Fixed assets —- Tài sản cố định

General and administrative expenses —- Chi phí quản lý doanh nghiệp

Gross revenue —- Doanh thu tổng

Intangible fixed asset costs —- Nguyên giá tài sản cố định vô hình

Intangible fixed assets —- Tài sản cố định vô hình

Leased fixed assets —- Tài sản cố định thuê tài chính

Liabilities —- Nợ phải trả

Long-term borrowings —- Vay dài hạn

Long-term financial assets —- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Long-term liabilities —- Nợ dài hạn

v.v….

Dịch thuật GLOBAL LOTUS luôn sẵn sàng tư vấn cho khách hàng trên nhiều loại hình dịch thuật đảm bảo mang lại hiệu quả cho công việc của khách hàng.

Văn phòng của chúng tôi trải khắp Việt Nam: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Đắk Lắk …..

 

Văn phòng chính

Văn phòng tại Hà Nội:                                                       Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh

106 Ngách 2A  Ngõ 124 ,Minh Khai                            Lầu 2, Số 60 Cù Lao,P2, Quận Phú Nhuận

Hai Bà Trưng, Hà Nội                                               TEL: 08 35176172  FAX: 08 35176172

Cellphone:0794569818 (Ms.Sương) _ 0909 126 997 (Ms.Thảo)

 

DỊCH THUẬT HANU – DỊCH THUẬT – DỊCH CÔNG CHỨNG – PHIÊN DỊCH CHUYÊN NGHIỆP UY TÍN

CÔNG TY TNHH GLOBAL LOTUS (DỊCH THUẬT HANU) – MÃ SỐ THUẾ: 0312465762

Email: dichthuathanu.com@gmail.com

Chúng tôi luôn luôn đồng hành cùng quý khách!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *